Je webwinkel verkopen via online marktplaats

Er zijn op het internet miljoenen webshops te vinden en steeds meer winkelend publiek verplaatst zich dan ook naar de online webwinkels, omdat er vaak meer keuze is en in veel gevallen het ook gewoon goedkoper is om iets via internet te bestellen. Het opzetten van een functionele en goedlopende webshop is echter niet eenvoudig en er komt nogal wat bij kijken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanschaffen van het domein, een aantrekkelijke uitstraling en praktische opzet, zodat producten makkelijk besteld kunnen worden en webwinkel als gebruiksvriendelijk wordt ervaren.

Vaak zijn het gespecialiseerde websitebouwers die helpen bij het bouwen van deze webwinkel. Er is een grote vraag naar diverse webshops en er worden dan ook regelmatig webshops verhandeld en verkocht. Wie een webwinkel verkopen overweegt, is aan te raden om dit te doen via een online marktplaats voor webshops.

Welke factoren bepalen het succes van een webshop?

Zoals gezegd zijn er nogal wat zaken die de aantrekkingskracht van een webwinkel bepalen. Niet alleen voor potentiële klanten, maar ook voor eventuele kopers. De domeinnaam is op de eerste plaats belangrijk. Een makkelijke en korte URL wordt over het algemeen goed gewaardeerd en draagt bij aan de waarde van de webshop. Uiteraard spelen de vormgeving en de algehele lay-out ook een grote rol. Naast de webwinkel zelf, is het cruciaal dat de webshop makkelijk gevonden kan worden.

Hoe dit precies werkt heeft te maken met Search Engine Optimization (SEO), wanneer op dit aspect op de juiste manier is geïnvesteerd dan zul je zien dat de website makkelijker te vinden is dan andere sites en dat deze bovenaan terecht komt in Google wanneer je op relevante zoektermen zoekt die gerelateerd zijn aan het product. Vergelijk het met een fysieke winkel op een centrale locatie in de binnenstad t.o.v. een verlaten industrieterrein. Een webshop die niet te vinden is in Google is als dat laatste.

Door al deze zaken weten potentiële klanten de webwinkel makkelijk te vinden. Dit kan worden gemeten met de bezoekersaantallen, of zogenaamde traffic. Het is echter wel belangrijk dat hierbij wordt gekeken naar aantallen organische bezoekers.

De omzet en winst die een webshop boekt zijn bepalend voor de prijs

Het hoofddoel van een webshop is natuurlijk om winst te boeken. Het is dan ook als vanzelfsprekend dat de omzet en winst die een webshop boekt cruciaal is voor de prijsbepaling voordat deze wordt geadverteerd. Er zijn echter wel een aantal nuances aan te brengen op dit punt, want in sommige gevallen zijn de cijfers niet altijd bepalend. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat er onlangs investeringen gedaan zijn in de webshop die zich nog moeten uit betalen. Je kan hierbij denken aan het inhuren van een SEO specialist of het investeren in de toevoeging van verschillende betaalmethodes aan de winkel die het makkelijker maakt voor de klant om aankopen te doen. In sommige gevallen zijn webshops die te koop aan worden geboden ook nieuw en zijn er nog niet veel financiële resultaten te overleggen, omdat de tijd dat de winkel online is simpelweg nog te kort is.

Een online marktplaats biedt meer veiligheid en realistische prijzen

Het maakt niet uit of je nu een kopende of een verkopende partij bent, het is altijd aan te raden om een webwinkel verkopen te regelen via een online marktplaats. Er zijn een aantal zeer betrouwbare Nederlandse platformen die hierbij ondersteunen. Het voordeel van het gebruik van een dergelijke marktplaats, is dat je gericht jouw webshop kan adverteren en zowel de verkopers als de kopers geverifieerd zijn. Ook met betrekking tot de prijs zul je zien dat er over het algemeen meer realistische prijzen betaald worden via een online marktplaats dan wanneer mensen zelf adverteren of privé verkopen. Afhankelijk van de leeftijd van de webwinkel wordt de prijs vaak opgebouwd op basis van de maandelijkse winst. Dit is de omzet die de winkel online maakt minus alle kosten, inclusief de kosten van de uren die voor het werken aan de webshop worden berekend. Afhankelijk van alle factoren die een rol spelen wordt er meestal tussen de twee en vier maal de jaarlijkse winst betaald als prijs voor de webshop.